Alle gegevens die u stuurt naar BalanceLife.eu, dienen juist en rechtsgeldig te zijn. Tevens mogen de gestuurde gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door BalanceLife worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender.

BalanceLife houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.