BalanceLife is de auteur van de inhoud van deze site. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. BalanceLife doet wat rederlijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen op deze website, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. BalanceLife geeft enkel algemene informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van de huisarts of gezondheidsspecialist. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

De informatie op BalanceLife.eu is bedoeld als een vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een zodanig aangeduide offerte van BalanceLife.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BalanceLife. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BalanceLife.